Mapa sněhových oblastí

 

Systém sněhových zábran má za úkol udržet sněhovou vrstvu na střeše jako celek. Sněhová vrstva na střeše postupně odtává bez rizika sesuvu, poškození střešního pláště i dalších konstrukcí a bez rizika ohrožení majetku a zdraví osob. 

 

Sněhová vrstva je rovněž tepelným izolantem, který může zlepšit tepelně-technické vlastnosti střešního pláště v zimním období. Správná funkce systému sněhových zábran je závislá na správné volbě typu, množství a rozmístění jednotlivých prvků systému. Celý systém je navržen tak, aby bezpečně efektivně a hospodárně plnil svou funkci po celou dobu životnosti střešního pláště. Některé prvky systému jsou mezi sebou zaměnitelné, jiné nikoliv. Je proto důležité dbát na dodržení skladby prvků pro daný typ krytiny. Nedílnou součástí celého systému je spojovací a kotevní materiál – používejte proto výhradně spojovací a kotevní materiál dodávaný nebo doporučený firmou BENDERS.

Je nutno správně určit sněhovou oblast ve které se stavba s daným střešním pláštěm nachází. Mapa sněhových oblastí je součástí normy ČSN EN 1991-1-3/Z1. Orientační mapka je také součástí montážního návodu (obr. č.1). V případě umístění stavby na hranici sněhových oblastí vždy uvažujte se sněhovou oblastí vyšší.

V případě pochybností, kontaktujte projektanta.

 

Území České republiky je v mapě rozděleno do 7 oblastí s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem 0,7-4,0 kPa
8. oblast specifikuje území s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem vyšší než 4,0 kPa a v této oblasti je charakteristické zatížení sněhem větším, než 406 kg/m2 (1 kPa = 102 kg/m2).
Většina ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7-2,0 kPa, což odpovídá 71,4 - 204 kg/m2 .

 

mapa sněhových oblastí

Obr.č.1 -  ( ke stažení zde )

 

Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Pokud byla Vaše stavba projektována dříve než v roce 2007 je pravděpodobně navržena podle "staré" normy ČSN 73 00 35. Mapa sněhových oblastí podle normy ČSN 73 00 35 platné do listopadu 2006. Většina ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7-2,0 kPa. V 8. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.
 
 normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech podle normy ČSN EN 1991-1-3.
Obr.č.2 -  ( ke stažení zde )
 
Pro zjištění informací o konkrétním místě můžete také použít digitální mapu zatížení sněhem na zemi. Je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhové pokrývky pro zajištění spolehlivých nosných konstrukcí, řešeného v letech 2008–2010 ve spolupráci Fakulty stavební, VŠB-TU O strava a Č HMÚ.
Mapa je volně přístupná na webové adrese www.snehovamapa.cz. Pro stanovení oblasti ale stále platní pouze mapa, která je přílohou ČSN.
 

 

 

Co dělat v případě velkého množství sněhu na Vaší střeše ?

 

  1. zjistěte podle mapy sněhových oblastí(Obr.č.1) - (mapa ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1) v jaké oblasti zatížení sněhem leží vaše stavba. Podle zařazení do oblasti můžete určit na jaké zatížení sněhem (kg/m2) je střecha vaší stavby s největší pravděpodobností navržena. Pokud byla vaše stavba (střecha) projektována dříve než v roce 2007 je zřejmě navržena podle normy ČSN 73 00 35.
  2. změřte výšku vrstvy sněhu (v cm) tam, kde je na střeše největší vrstva sněhu
  3. určete typ sněhu (čerstvý – ulehlý – starý – mokrý) a z tabulky charakteristické hodnoty sněhu (Obr.č.2) určete výšku vrstvy sněhu odpovídající normovému zatížení pro daný typ sněhu a oblast zatížení sněhem
  4. porovnejte výsledné hodnoty (výšku sněhu odpovídající normovému zatížení) a skutečnou výšku sněhu na Vaší střeše
V případě, že vrstva sněhu na Vaší střeše bude vyšší než vrstva sněhu odpovídající normovému zatížení ve Vaší oblasti zatížení sněhem, doporučujeme začít sníh ze střechy odhazovat. 
Ze střechy odstraňujte sníh symetricky tak, aby na střešních plochách nevznikalo různé zatížení a tím nedošlo k nadměrnému přetížení konstrukce střechy - nejlépe současně!
 
 

Doporučení

 

  • V případě nejasného výsledku určení zatížení (při hraničních hodnotách v určení jednotlivých zón v tabulce) doporučujeme použít horší variantu. Např. při určení typu sněhu použijte raději těžší sníh.
  • Při kontrole vrstvy sněhu na vaší střeše věnujte pozornost sněhovým kapsám. Jsou to místa, ve kterých se může být vyšší vrstva sněhu než na ploše střechy (např. v místě napojení střechy na vedlejší budovu, mezistřešní žlaby a pod). V takových místech může být vrstva sněhu (a tím i zatížení konstrukce) daleko vyšší než na zbytku střechy.
  • V případě nejasností kontaktujte dodavatele, nebo projektanta Vaší stavby a požádejte ho o informaci na jaké zatížení byla konstrukce navržena. Zabráníte tím poškození vaší střechy.

 

nabídka příslušenství     Kontaktní formulář      

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace